Propcom là công ty công nghệ
cung cấp các giải pháp
cho ngành bất động sản.
img
Homepage PRC-05

DỊCH VỤ PROPCOM CUNG CẤP

Cho thuê phần mềm
SAAS PLATFORM

Giải pháp dữ liệu
DAAS DATA PLATFORM

Phát triển sản phẩm &
Dịch vụ hỗ trợ hạ tầng IT

Tư vấn - triển khai
hạ tầng và kỹ thuật

img

Giải pháp dữ liệu

DAAS DATA PLATFORM

GIÁM SÁT
THƯƠNG HIỆU

HỆ THỐNG
THÔNG TIN

XÂY DỰNG
DASHBOARD,
BÁO CÁO

KHÁCH HÀNG
TIỀM NĂNG

Phát triển sản phẩm &
Dịch vụ hỗ trợ hạ tầng IT

Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống hạ tầng IT
Lập trình phần mềm cho doanh nghiệp.

TƯ VẤN & TRIỂN KHAI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Giải pháp nhà thông minh
Smart Home

Giải pháp Quản lý &
vận hành tòa nhà thông minh
Smart Building

Giải pháp Quản lý &
vận hành Đô thị thông minh
Smart City

Giải pháp Quản lý &
vận hành tòa nhà thông minh
Smart Building

Phát triển phần mềm/
sản phẩm theo yêu cầu

Hạ tầng kỹ thuật đám mây
(Cloud)