chương trình

ĐÀO TẠO bán hàng

CHƯƠNG TRÌNH THÊM BẠN THÊM VUI VÀ HÀNG VẠN CÂU HỎI VÌ SAO

Số lượng đăng kí: 50 học viên

Thời gian: 01/09/2021

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - ĐÂU LÀ ĐIỂM SÁNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ​

Số lượng đăng kí: 50 học viên

Thời gian: 28/08/2021

OPAL CITYVIEW
NẠP ĐẦY VÍ TIỀN
CÙNG PROPCOM

Số lượng đăng kí: 50 học viên

Thời gian: 21/08/2021

BĐS KHU VỰC TP. THỦ ĐỨC VÀ DỰ ÁN
THẢO ĐIỀN GREEN ​

Số lượng đăng kí: 50 học viên

Thời gian: 14/07/2021