HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM GIAO DỊCH

Nhanh chóng hơn – Hiệu quả hơn
Previous
Next

Chọn dự án mà bạn muốn nhận bán

Chọn sản phẩm

Chọn gói bán

Bấm nút xác nhận sản phẩm

Chọn/Nhập thông tin khách hang

Bấm nút [Lưu thông tin] để hoàn tất đăng ký

GIỚI THIỆU VỀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM GIAO DỊCH

Việc đăng ký sản phẩm giao dịch là bước cuối cùng sau khi các bạn môi giới bất động sản bắt đầu chốt sales trên ứng dụng Propcom. Đây là bước đầu quan trọng để các bạn môi giới bất động sản sau khi bán được hàng trên Propcom, khi bạn bắt đầu đăng ký sản phẩm cũng như người mua trên ứng dụng PROPCOM.

Nếu các bạn môi giới có vấn đề phát sinh trong việc đăng ký sản phẩm hoặc có  bất kỳ thắc mắc liên quan, các bạn có thể liên hệ đến số hotline: 0933777285 để được giải quyết một cách nhanh chóng

Lưu ý: Kiểm tra ví, trường hợp số tiền trong ví ít hơn số tiền ký quỹ thì bạn phải thực hiện nạp tiền vào ví để có thể giao dịch

10/05/2021

Tính năng Rao Bán

10/05/2021

Tính năng Rao Bán

10/05/2021

Tính năng Rao Bán