Hướng dẫn xác thực Số điện thoại

Xác thực bằng số điện thoại là một trong những phương thức bảo mật phổ biến. Tuy thủ tục này vô cùng đơn giản nhưng đảm bảo được tính bảo mật tài khoản khá cao. Để xác thực Số điện thoại, bạn cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Nhấn vào chữ “Đăng ký”.

Bước 2: Nhập Họ tên, Địa chỉ Email và Số điện thoại của bạn.

Bước 3: Nhập Mật khẩu.

Bước 4: Nhấn “Đăng ký tài khoản”.

Bước 5: Nhập mã OTP mà hệ thống gửi vào số điện thoại bạn cung cấp.

Lưu ý:

  • Số điện thoại bạn cung cấp nên là số điện thoại bạn thường xuyên sử dụng và đã được đăng ký thông tin đầy đủ để tiện cho việc liên lạc sau này.
  • Đường truyền không ổn định có thể sẽ khiến bạn không nhận được mã xác thực, hãy thử lại khi đường truyền ổn định.
  • Nếu hệ thống vẫn chưa gửi mã OTP, hãy nhấn “Gửi lại” sau khi mã OTP cũ hết hiệu lực.
Sidebar