img img img
tải app ngay Logo

BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT MÃI

Giới thiệu khóa học

Cung cấp những kiến thức để phòng tránh những rủi ro từ cơ hội đầu tư bất động sản rẻ hơn thị trường (bất động sản phát mãi).

 


Nội dung khóa học

Bài học 1:
Cách tiếp cận và bán Bất động sản Phát mãi.

Bài học 2:
Hiểu quy trình pháp lý và quản lý các rủi ro khi giao dịch loại hình BĐS Phát mãi.

Bài học 3:
Nắm các nguồn BĐS sinh lợi cao để thêm kiến thức nghề cho team kinh doanh.

Bài học 4:
Bổ sung kiến thức nghề BĐS đặc thù và cơ hội đầu tư BĐS với giá rẻ hơn thị trường ít nhất 20%.

 


Diển giả

Coach Alex Quang

Trainer Ls. Lê Đình Dũng


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Hotline: 0937 055 368

Email: hotro@propcom.vn

Đăng ký ngay
img