img img img
tải app ngay Logo

QUẢN LÝ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Giới thiệu khóa học

 Cung cấp kiến thức nhằm nắm bắt và thỏa mãn được kì vọng ngày càng gia tăng của khách hàng thông qua quá trình quản lí trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm.


Bạn sẽ học được gì

Hiểu tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng.
Lĩnh hội tư duy kinh doanh theo góc nhìn của khách hàng
Nằm được các thức xây đụng chiến lược trải nghiệm khách hàng
Biết cách lập bản đồ hành trình khách hàng, thiết kế trải nghiệm khách hàng
Nắm rõ các bươc để xây dựng một chương trình đo lường và cải tiến trải nghiệm khách hàng
Đánh giá chương trình trải nghiệm khách hàng một cách tổng thể


Nội dung khóa học

Bài học 1:
Chiến lược trải nghiệm khách hàng.

Bài học 2:
Thiết kế chương trình trải nghiệm khách hàng

Bài học 3:
Đo lường trải nghiệm khách hàng

 


Diển giả

Coach Alex Quang

Trainer Ls. Lê Đình Dũng


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Hotline: 0937 055 368

Email: hotro@propcom.vn

Đăng ký ngay
img