img img img
tải app ngay Logo

TƯ DUY DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRONG NGHỀ BĐS

Giới thiệu khóa học

Đem lại những kiến thức nhằm phục vụ cho việc mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong quá trình trước, trong và sau khi mua hàng.

 


Nội dung khóa học

Bài học 1:
Hiểu dịch vụ khách hàng.

Bài học 2:
Xác định khách hàng nội bộ và bên ngoài.

Bài học 3:
Hiểu về tâm lý khách hàng.

Bài học 4:
Hiểu về các mong đợi của khách hàng.

Bài học 5:
Học cách tương tác tích cực với khách hàng.

Bài học 6:
Phát triển thái độ tích cực.

Bài học 7:
Học cách giao tiếp hiệu quả.

Bài học 8:
Tìm hiểu để tạo và thực hiện dịch vụ tiêu chuẩn.

Bài học 9:
Tìm hiểu để đánh giá và giám sát các tiêu chuẩn dịch vụ.

Bài học 10:
Tìm hiểu để tạo ra dịch vụ khách hàng đáng nhớ.


Diển giả

Coach Alex Quang

Trainer Ls. Lê Đình Dũng


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Hotline: 0937 055 368

Email: hotro@propcom.vn

Đăng ký ngay

có thể bạn quan tâm

img