LỄ KÝ KẾT ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN KHU DU LỊCH QUỐC TẾ REGAL LEGEND

img 05/05/2022

Thời gian: 14:00 – 17:00 Thứ 5, 05.05.2022
Địa điểm: GEM CENTER 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Nội Dung:
Lễ ký kết đối tác chiến lược thương hiệu Reagal
Đào tạo chuyện sâu khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend
Lễ ký kết đại lý phân phối chính thức dự án Regal Legend
Tea Break và trình diễn nghệ thuật
Propcom xin thông báo đến anh chị kinh doanh sắp xếp tham dự ngày 05.05.2022